Štvrtok, 13 Jún 2024
  • Slovak
  • English
ZARIF Overview --- >> Project Activities

CR vo všeobecnosti predstavuje približne 10 % svetovej ekonomiky. Cestovný ruch je, tak ako i v minulosti, dôležitým ekonomickým, spoločenským a environmentálnym fenoménom. Cestovný ruch patrí k najväčším zamestnávateľom vo väčšine krajín a taktiež zabezpečuje rýchly nástup do zamestnania mladých ľudí a žien. Cestovný ruch v Európe je rozrastajúce sa odvetvie, ktoré je v súčasných globálnych ekonomických podmienkach podstatné - ako neustále zdôrazňuje Komisia. Podľa posledných štatistických údajov je miera zamestnanosti žien v tomto sektore je 46 %, čo len zdôrazňuje jeho význam. Existuje veľa neaktívnych žien, ktoré nepracujú, ani sa neuchádzajú o zamestnanie pre rodinné povinnosti.

Napriek tomu, že majú prirodzený "talent" v kombinácii so skúsenosťami, sú stále najviac znevýhodnenou skupinou nezamestnaných, pretože pre ne nie je jednoduché znovu vstúpiť do pracovného života, a pritom je v cestovnom ruchu deficit takejto prirodzene zručnej pracovnej sily. Konkrétny cieľ tohto projektu je podporiť, motivovať, vyškoliť a poskytnúť kapacity, znalosti a zručnosti neaktívnym ženám z rôznych partnerských krajín, aby začali sľubnú kariéru v cestovnom ruchu tým, že sa zamestnajú v miestnom cestovnom ruchu a budú dobrým príkladom v tejto problematike. Je dôležité zlepšiť a zdokonaliť zručnosti neaktívnych žien, pretože trpia nedostatkom sebadôvery voči svojim profesijným schopnostiam a myslia si, že sa už nič nové nemôžu naučiť. ZARIF túto cieľovú skupinu povzbudí, aby prispela k svojim vlastným skúsenostiam prostredníctvom vzdelávania sa, a podarí tým, že ženy rôznych krajín a regiónov budú v kontakte s inými ženami v podobnej situácii. Cieľom projektu je taktiež rozvíjanie schopnosti neaktívnych žien pracovať tímovo, komunikovať pomocou IKT a byť aktívnou i v budúcnosti prostredníctvom 7 tréningových modulov s inovatívnymi a užitočnými nástrojmi - e- learningu pre individuálne štúdium.

 

@theEUAGORA - Young Retailers Competitive in Europe


The @theEUAGORA project aims to create an online training and knowledge platform particularly addressing young entrepreneurs in the retail sector aged between 18-30 years old, who are about to inherit or are in the first couple of years of running a family business in the retail sector. All training material will be OERs with game-based elements available for e-learning and m-devices supporting ICT-based training, using specific authoring software and translated in all partner languages, accessible through the platform. Guest access will be available and connection with other OER databases will be made. A pedagogical methodology for training the above will be created in cooperation with VET and Educational providers. This platform will work as a “e-survival guide” to support target group in their business lives.

 

ID-Women - Increasing employability of women with physical disabilities and inactive women via integrated e-training & e-mentoring


The aim of this project is “to train inactive women as e-mentors and consequently support micro-entrepreneurship of women with physical disabilities by means of e-mentoring, so that they can work from their home”. Thus project focuses on inactive women bearing a strong potential to become a mentor and addressing women with physical disabilities, having mobility restrictions as potential future mentees, who are aiming to work from their home as a micro entrepreneurs.

Project's e-training program targets inactive women to become and work as e-mentors, hoping potential e-mentors to enjoy and benefit from project's e-learning programme.